Europe/EnglishChina/中文Other/English
High Reliability LDOs
1.2
0.8
0.8V
1.5
1.8
1.8V
12
Adj
SOT
TSOT
SC70